Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 55€!

Search Basket ( 0 )

Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

O ιστότοπος με domain name «www.hugyourskin.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης (εφεξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα) που συστάθηκε και λειτουργεί από την Εταιρεία με επωνυμία ΜΠΟΥΡΑ Φ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ και διακριτικό τίτλο HUG YOUR SKIN που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μιχαλακοπούλου 148 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 160851121 και Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη Εταιρεία). Το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες/χρήστες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης του www.hugyourskin.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του μόνον και εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του www.hugyourskin.gr.

Γενικοί Όροι

Η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών του ιστοτόπου «www.hugyourskin.gr», οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές, μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενα Προϊόντα & Πληροφορίες

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στην πώληση ειδών ομορφιάς και προϊόντων προσωπικής φροντίδας, στην παροχή ενημερωτικών πληροφοριών, στη δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης κ.λπ. H Εταιρεία ευθύνεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.hugyourskin.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του www.hugyourskin.gr αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών του www.hugyourskin.gr και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προσβάλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του www.hugyourskin.gr. Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του www.hugyourskin.gr να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του, κάθε φορά που θεωρεί ότι οι αυτοί χρήστες/μέλη έχουν παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις.

Τρόποι Πληρωμής

- Πληρωμή μέσω καρτών Visa, Mastercard

- Πληρωμή με PayPal

- Πληρωμή με Κατάθεση στην Τράπεζα

Περιοδικές Αλλαγές

Το hugyourskin.gr ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ομοίως δε θα ανανεώνει και τους παρόντες όρους χρήσης. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι διαχειριστές του www.hugyourskin.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και πληροφορίες του ηλεκτρονικού καταστήματος να παρέχονται απρόσκοπτα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία του www.hugyourskin.gr ή καθίσταται δυσχερής ή και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό, και αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του www.hugyourskin.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή και προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού. Επιπλέον, η Εταιρεία φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με την κακή απόδοση, την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή και την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών καθώς και την οποιαδήποτε ζημιά, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του www.hugyourskin.gr. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω email από τρίτους, εταιρίες ή ιδιώτες, για διαφημιστικούς ή μη λόγους στα στοιχεία που προβάλλονται δημόσια μέσω του ιστοτόπου μας.

Ευθύνη Χρήστη

Οι επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του www.hugyourskin.gr αποδέχονται πλήρως και αναντίρρητα το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών του www.hugyourskin.gr και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του www.hugyourskin.gr.

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος ιστοτόπου υποχρεούνται να μην κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα www.hugyourskin.gr για καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Αθέλητη ή ηθελημένη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

- Συλλογή, αποθήκευση ή εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

- Παρενόχληση τρίτων με κάθε τρόπο.

- Δημοσίευση, αποστολή με email, αποστολή ή μετάδοση με κάθε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

- Δημοσίευση, αποστολή με email, αποστολή ή μετάδοση με κάθε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

- Δημοσίευση, αποστολή με email, αποστολή ή μετάδοση με κάθε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, που προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου.

- Δημοσίευση, αποστολή με email, αποστολή ή μετάδοση με κάθε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου προκαλεί προσβολή των παρόντων όρων, των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.

- Δημοσίευση, αποστολή με email, αποστολή ή μετάδοση με κάθε τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Επιπλέον, με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή μπορείτε να συνάπτετε στο όνομά σας συμβάσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα, και ότι, την στιγμή κατάρτισης της σύμβασης, δεν βρίσκεστε υπό το καθεστώς πλάνης, απάτης ή απειλής. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι σχεδιασμένο να απευθύνεται σε ανήλικους. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα  προορίζονται για ενήλικες άνω των δεκαοχτώ (18) ετών. Συνεπώς, οι ενήλικες υποχρεούνται εκ του νόμου να προστατεύσουν ανήλικους χρήστες του διαδικτύου που μπορεί να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση της παρούσης ιστοσελίδας από ανήλικους και την ακόλουθη αγορά από αυτούς προϊόντων που είναι σε διάθεση σε αυτήν.

Με την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή με την υποβολή παραγγελίας μέσω αυτής, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται:

- Να μην προβαίνει σε ψευδείς παραγγελίες ή παραγγελίες που υποβάλλονται δολίως χωρίς σκοπό εκπλήρωσής τους. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τις ακυρώσει και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία.

- Να παρέχει με ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του για την ορθότερη εξυπηρέτησή του.

Προσωπικά Δεδομένα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.hugyourskin.gr, ζητείται από τους επισκέπτες/χρήστη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, ο τρόπος και τα στοιχεία πληρωμής, ο τρόπος επικοινωνίας με την Εταιρεία κ.ά. Με την καταχώρηση των στοιχείων στον ιστότοπο κατά την εκτέλεση παραγγελίας ή της εγγραφής χρήστη/μέλους, η Εταιρεία έχει γνώση πληροφοριών γύρω από την συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών της, το ιστορικό των προηγούμενων παραγγελιών των χρηστών, τις επισημάνσεις τους, τις αξιολογήσεις τους, την επικοινωνία τους με την Εταιρεία κ.ά. Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται το σύνολο όλων των δεδομένων και των στοιχείων που καταχωρούνται και δηλώνονται από τους χρήστες/μέλη του www.hugyourskin.gr στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με στόχο την επιτυχή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των συναλλαγών και την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών προς τους χρήστες/μέλη. Η πρόσβαση και επεξεργασία αυτών των στοιχείων, είναι αναγκαία για μια πιο γρήγορη και ολοκληρωμένη υπηρεσία.

Εν ολίγοις, η Εταιρεία κάνει χρήση των καταχωρημένων δεδομένων αποσκοπώντας:

- Στην εξυπηρέτηση των χρηστών/μελών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών μέσω του www.hugyourskin.gr.

- Στην ενημέρωση των χρηστών/μελών για προσφορές και νέα προϊόντα.

- Στην πιο ολοκληρωμένη, γρήγορη και εξατομικευμένη πλοήγηση των χρηστών/μελών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.hugyourskin.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω Λάνθασμένης Παραγγελίας Παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναποστολής στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων κατά την Παράδοση

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Θα πρέπει υποχρεωτικά το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κ.ο.κ) και αναλλοίωτη και πλήρη τη συσκευασία του.

Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

- Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.

- Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναποστολή του αντικατεστημένου προϊόντος στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Ασφαλή Προϊόντα

Όλα τα παρεχόμενα προϊόντα από την Εταιρεία είναι προϊόντα περιορισμένης χρήσης, η οποία αναγράφεται στα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 6946129238 είτε μέσω e-mail στο info@hugyourskin.gr.